Chọn kế hoạch của bạn

Bạn sẽ phải trả cho các kế hoạch sau khi ban quản trị chấp thuận tài khoản nhà cung cấp của bạn

 • Gói Miễn Phí

  Miễn phí/ Tháng

  sản phẩm 20

  Doanh thu lên đến 150 đ

  Transaction fee: 8%

 • Gói Bạc

  50,000 đ/ Tháng

  sản phẩm 50

  Doanh thu lên đến 500 đ

  Transaction fee: 4%

 • Lựa chọn tốt nhất

  Gói Vàng

  100,000 đ/ Tháng

  sản phẩm 200

  Doanh thu lên đến 1,000 đ

  Transaction fee: 2%

  Người bán hàng microstore

 • Gói Bạch Kim

  200,000 đ/ Tháng

  Không giới hạn sản phẩm

  Không giới hạn doanh thu

  Người bán hàng microstore